×

WHO publiceert eerste World Report on Hearing

Wednesday March 03, 2021
Back to overview
Share this article
Bijna 2,5 miljard mensen wereldwijd ─ of 1 op de 4 mensen ─ zullen tegen 2050 met enige mate van gehoorverlies leven, waarschuwt het eerste World Report on Hearing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat vandaag is gepubliceerd. Ten minste 700 miljoen van deze mensen zullen hoorzorg nodig hebben, tenzij er actie wordt ondernomen.
 
“Ons vermogen om te horen is kostbaar. Onbehandeld gehoorverlies kan een verwoestende invloed hebben op het vermogen van mensen om te communiceren, te studeren en de kost te verdienen. Het kan ook gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van mensen en hun vermogen om relaties te onderhouden", aldus dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Dit nieuwe rapport schetst de omvang van het probleem, maar biedt ook oplossingen in de vorm van evidence-based interventies. We moedigen alle landen aan om deze in hun gezondheidssystemen te integreren als onderdeel van hun reis naar een universeel dekkingsprogramma voor de gezondheidszorg.”
 
World Hearing Day
Het rapport, dat voor World Hearing Day op 3 maart is gelanceerd, onderstreept de noodzaak om de inspanningen om gehoorverlies te voorkomen en aan te pakken snel op te voeren door te investeren en de toegang tot hoorzorgdiensten uit te breiden. Investeringen in oor- en hoorzorg zijn kosteneffectief gebleken: de WHO berekent dat regeringen een rendement van bijna US$ 16 kunnen verwachten voor elke geïnvesteerde US$ 1.
 
Belangrijke bevindingen
Gebrek aan nauwkeurige informatie ten aanzien van ooraandoeningen en gehoorverlies zorgen er vaak voor dat mensen geen toegang hebben tot nodige hoorzorg. Zelfs onder zorgverleners is er vaak een tekort aan kennis over preventie, vroege identificatie en beheersing van gehoorverlies en ooraandoeningen, waardoor hun vermogen om de vereiste zorg te verlenen, wordt belemmerd.
 
Ook in landen met een relatief hoog aandeel oorartsen en audiciens er een ongelijke verdeling is van specialisten. Dit stelt niet alleen een uitdaging voor mensen die zorg nodig hebben, maar stelt ook onredelijke eisen aan de mensen die deze diensten verlenen.
 
Technologische vooruitgang
“Om ervoor te zorgen dat het voordeel van deze technologische vooruitgang en oplossingen voor iedereen gelijkelijk toegankelijk is, moeten landen een geïntegreerde, mensgerichte benadering hanteren”, zegt dr. Bente Mikkelsen, directeur van de WHO-afdeling van niet-overdraagbare ziekten. “Het integreren van gehoor- en gehoorzorginterventies in nationale gezondheidsplannen en deze leveren via versterkte gezondheidssystemen, als onderdeel van de universele gezondheidsdekking, is essentieel om te voldoen aan de behoeften van mensen die risico lopen op gehoorverlies of leven met gehoorverlies.”
 
Meer informatie: WHO.