×

News with tag 'News in the industry'

Retailorganisatie Optitrade laat weten dat er in 2021 helaas geen ruimte meer is om de Audiologie Marathon succesvol en veilig te kunnen organiseren. Om toch weer uit te kijken naar het event, prikt …

De ledenraad van de NVAB benoemt op 11 mei aanstaande Carmen de Jonge als opvolger van Meindert Stolk, die kort daarvoor vanwege zijn benoeming als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland zijn …

GAIN viert dit jaar het dertigjarige bestaan van de vereniging met een online bijeenkomst waarin innovatie centraal staat. Het jubileumjaar is een moment om terug te blikken, maar ook om te kijken …

Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen (SPHHM) en patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS nodigen uit tot het digitaal bijwonen van de lancering van het volledige Hoorprotocol 2.0 en de presentatie …

In een persbericht melden HoorProfs, de Kwaliteitsaudiciens, CvZA en NVAB dat zij de afgelopen weken het Protocol Veilige Hoorzorg geëvalueerd hebben. Gezamenlijk concluderen zij dat …

Oprichter en voormalig eigenaar Haske Eshuis verlaat NOIZEZZ per direct. Dat meldt de fabrikant van gehoorbeschermers uit Hoofddorp via een persbericht. "Eshuis heeft zelf aangegeven zich op …

Paul van Weezepoel geeft in een statement aan dat hij zijn functie als vertegenwoordiger van Platform Ongebonden Bedrijven in de Ledenraad van de NVAB neerlegt. Ook treedt hij terug als secretaris van …

Per 1 juli 2021 wordt het voor audiciens die vergoeding bij een zorgverzekeraar aanvragen verplicht om aantoonbaar gebruik te maken van het Hoorprotocol 2.0 en de bijbehorende BRIDGE- …

Ruim een week geleden berichtten we over een nieuwe tv- en radiocampagne van Specsavers genaamd 'De Waarheid', waarbij de brillen- en hoorzorgketen pleit voor meer transparantie in de …

Specsavers start vandaag met een nieuwe campagne op televisie en radio om consumenten bewust te maken van grote verschillen in het aanbod van technologische innovaties tussen de verschillende …