×

OPCI en CI-ON evalueren druk in op CI-centra op dit moment

Thursday July 15, 2021
Back to overview
Share this article
In samenwerking met het CI-ON (het overleg van de CI-centra in Nederland) heeft OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) een bericht opgesteld over de huidige stand van zaken met betrekking tot de CI-zorg. De algemene verwachting van beide partijen is dat er hard gewerkt gaat worden aan ‘inhaalzorg’, maar de verwachting is ook dat het dit jaar waarschijnlijk niet gaat lukken om alle zorg van de afgelopen anderhalf jaar al in te halen. En dan komen de nieuwe aanmeldingen daar nog bij. Er zal hiervoor dus het nodige geduld en begrip nodig zijn.

"Er zijn vorig jaar bijna 150 implantaties minder gedaan dan in de voorgaande jaren (het waren er elk jaar ongeveer 600)", stellen OPCI en CI-ON. "De reden daarvan is duidelijk: door COVID 19 was er veel minder OK capaciteit dan normaal. Daarnaast zijn er ook mensen die liever niet geopereerd wilden worden uit angst voor COVID 19. Daarnaast zijn er ook minder intakes geweest, omdat er minder patiënten in het ziekenhuis mochten komen. Ook het aantal verwijzingen is teruggelopen, zowel doordat er echt minder verwijzingen geweest, maar ook omdat mensen vaak niet de vraag voor een verwijzing hebben gedaan uit angst om ziek te worden."

Inhaalslag dit jaar nog niet gemaakt
"Bovenstaande gold voor 2020, maar zeer zeker ook nog voor de eerste helft van 2021. Dus van enige inhaalzorg is dus absoluut geen sprake op dit moment, integendeel: het aantal uitgestelde behandelingen is alleen maar toegenomen. De verwachting van CI-centra is op dit moment, terwijl er veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen, dat die inhaalslag ook dit jaar niet volledig gemaakt zal kunnen worden. Kortom de druk zal ook in 2022 nog steeds groot zijn."

"Neemt niet weg, dat niemand zich hierdoor moet laten weerhouden om zich aan te melden of een verwijzing voor een CI te vragen als zij/hij daarvoor in aanmerking denkt te komen. Alleen dan kan er een duidelijk beeld ontstaan hoe de situatie er uit gaat zien en of daar nog extra stappen in genomen moeten/kunnen genomen worden", sluiten beide partijen hun analyse af.

Kijk voor meer informatie op www.opciweb.nl.