×

Hoormij∙NVVS: 'coronapandemie verhoogt tinnituslast'

Tuesday March 16, 2021
Back to overview
Share this article
Begin dit jaar riep Hoormij∙NVVS respondenten op voor een onderzoek naar het verband tussen de gevolgen van de coronapandemie en tinnitusklachten. Vandaag publiceert de patiëntenorganisatie de eerste resultaten van het onderzoek onder Nederlandse respondenten. Een belangrijke conclusie is dat een deel van de respondenten aangeeft dat ze meer last hebben van de tinnitusklachten.

Aanleiding voor het onderzoek van Hoormij∙NVVS was een mondiale studie vorig jaar (Beukes, a.o. 2020), waaruit bleek dat veel mensen meer last van hun tinnitus hebben door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. In zeldzame gevallen kregen mensen door het virus juist gehoorverlies en tinnitus. De Nederlandse patiëntenorganisatie onderzocht de stand van zaken in Nederland in het eerste kwartaal van 2021 met een enquête om te kijken of mensen meer last hebben van oorsuizen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt – op basis van wat 1.356 respondenten invulden – het geval te zijn. Uit de resultaten valt op te maken dat mensen zich meer zorgen maken, dat ze minder afleiding hebben en dat ze meer mentale overbelasting ervaren. Voor de groep die veel last heeft van oorsuizen, blijkt de last te zijn verdubbeld. 

Oorzaken verergering tinnituslast
Een derde (32,6%) geeft in de enquête aan dat hun tinnitus erger is geworden. Alarmerend is dat het aantal mensen dat in coronatijd het leven niet meer de moeite waard vindt, is gestegen van 6,5% naar 9,4%. Als oorzaak van de verergering van tinnitusklachten noemden respondenten: 
  • minder afleiding van de tinnitus
  • de anderhalve meter afstand in combinatie met de mondkapjesplicht
  • mentale overbelasting - anders dan vóór corona - door de combinatie werk en huishouden en zorgen om familie, partner en/of het gezin
  • eenzaamheid
Dat 2,7% zegt dat hun tinnitus verminderd is, is volgens de patiëntenorganisatie opmerkelijk. Iets meer vrouwen (64%) dan mannen (36 %) geven dat aan, maar de aantallen zijn klein (totaal 36). Genoemde redenen zijn: meer rust, minder sociale verplichtingen en contacten. 

Tinnitus door corona
Een klein percentage 3,6% (48 mensen) zegt volgens Hoormij∙NVVS dat ze last van oorsuizen hebben gekregen door de coronacrisis; meer vrouwen dan mannen. De volgende uitspraken kunnen erop wijzen dat - in zeldzame gevallen – mensen die corona hebben gehad, meer last van tinnitus krijgen: “De tinnitus is erger geworden sinds ik zelf corona heb gehad.” “Na corona had ik meer tinnitusklachten.” "Bij een positieve test was tinnitus één van de eerste symptomen."

Advies voor (huis)artsen en (hoor)zorgverleners
Hoormij∙NVVS benadrukt hoe belangrijk het is dat (huis)artsen en (hoor)zorgverleners op de hoogte zijn van de impact van covid-19 op tinnitus. De patiëntenorganisatie roept op dan ook op om de (verergerde) klachten van deze mensen serieus te nemen. Hoormij∙NVVS pleit al langere tijd voor meer begrip en goede hulpverlening voor mensen met oorsuizen.

Om meer bewustzijn te creëren voor tinnitus, organiseert de patiëntenorganisatie op zaterdag 27 maart de Online Conferentie Oorsuizen: Tips voor Tinnitus. Tijdens de conferentie volgt tevens een verdere presentatie van de uitkomsten van het hierboven beschreven onderzoek. Meer informatie hierover en het programma vind je hier: stichtinghoormij.nl/conferentie.