×

Wilrik van 't Noordende nieuwe voorzitter AuDidakt

Thursday December 17, 2020
Back to overview
Share this article
AuDidakt meldde afgelopen woensdag dat Ria Harks na 2,5 jaar afscheid neemt van haar voorzittersfunctie bij de stichting bij- en nascholing voor audiciens. Bij deze mededeling werd ook meteen haar opvolger voorgesteld: Wilrik van 't Noordende, Clinical Performance Consultant Audiology bij Specsavers International en reeds enkele jaren bestuurslid van AuDidakt.

"Recent heeft Ria Harks, senior audicien, te kennen gegeven haar inzet als bestuurslid van AuDidakt te willen beëindigen", luidt het bericht. "Ria Harks is vanaf de start van AuDidakt in 2015 als bestuurslid actief, waarvan de laatste 2,5 jaar als voorzitter. Daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering en activiteiten van AuDidakt met betrekking tot bij- en nascholing van audiciens in de afgelopen jaren. Hiervoor is AuDidakt haar zeer erkentelijk."

AuDidakt als kenniscentrum uitbouwen
Ria wordt als voorzitter opgevolgd door Wilrik van 't Noordende. Daarnaast lopen er contacten over het versterken van het bestuur met een audicien. Het bestuur is blij dat Wilrik bereid is om de rol van voorzitter te vervullen en dit met ambitie op te pakken. Hetzelfde geldt voor Wilrik: "De hoorzorg is een snel veranderende branche met continue nieuwe technieken. Slechthorenden kunnen daardoor steeds beter geholpen worden, mits de audicien zijn kennis op peil houdt. AuDidakt speelt een belangrijke rol op het gebied van nascholing voor audiciens. Ik wil deze positie van AuDidakt als kenniscentrum verder helpen uitbouwen", aldus Wilrik.

Kijk voor meer informatie op www.audidakt.nl