×

Wereldwijde discussie: Yanny of Laurel?

Friday May 18, 2018
Back to overview
Share this article
Wereldwijd discussiëren mensen over een geluidsfragement. Waar de één zegt "Yanny" te horen, weet de ander zeker dat er "Laurel" wordt gezegd. De Belgische radiozender Radio 1 pikte het op en vroeg tijdens het programa 'De Wereld Vandaag' aan audioloog Bart Vinck hoe het komt dat niet iedereen hetzelfde verstaat. 

"Er is een groot verschil tussen wat iemand hoort of waarneemt, het geluid dat iemand oppikt enerzijds en de betekenis dat het brein eraan toekent anderzijds", zegt hij. "Hetzelfde geluid levert niet automatisch bij alle mensen dezelfde betekenis. We leren de betekenis van geluiden aan vanaf onze kindertijd, dit afhankelijk van waar we wonen, of we een vrouw of een man zijn en van de cultuur waarin we opgroeien. Een jong kind dat een bos sleutels hoort vallen, weet niet om welk specifiek geluid het gaat. Op latere leeftijd weten we wel wat het is. We hebben dit kunnen onderzoeken aan de hand van dove mensen die dankzij een cochleair implantaat plots kunnen horen. Ook zij moeten de (geluids)codes aanleren. Als ze onder een boom zitten en ze horen een geluid, realiseren ze zich niet dat het vogels zijn die fluiten."

Opnamekwaliteit
Vinck reikt nog een andere verklaring aan voor de tweespalt tussen "Yanny" en "Laurel". "De opnamekwaliteit van het geluid is niet optimaal. Hierdoor moet ons brein invullen wat ontbreekt. Het brein van iemand die in een drukke groep mensen staat en met moeite de woorden "De koe staat in de..." hoort, zal automatisch het woord "wei" toevoegen. Met een perfecte studiokwaliteit zou dit fragment een heel ander verhaal opleveren. Nu leidt het tot auditieve verwarring wanneer het geluid het oor binnenkomt. Hierdoor zijn aanvullende processen van de hersenen nodig waardoor sommige mensen "Yanny" horen en anderen "Laurel". Het gaat dus ook om de mens die het geluid interpreteert."

Bekijk de video hieronder en oordeel zelf!

Bron: Radio 1