×

Evaluatie Protocol Veilige Hoorzorg: 'aanpassingen niet noodzakelijk'

Friday April 23, 2021
Back to overview
Share this article
In een persbericht melden HoorProfs, de Kwaliteitsaudiciens, CvZA en NVAB dat zij de afgelopen weken het Protocol Veilige Hoorzorg geëvalueerd hebben. Gezamenlijk concluderen zij dat aanpassingen daarop niet noodzakelijk zijn. "Het naleven van alle door de overheid gestelde maatregelen én het protocol blijft voor alle medewerkers en klanten noodzakelijk", benadrukken de verenigingen. 


De gezamenlijke audicienbedrijven werken sinds de uitbraak van de coronapandemie samen aan een veilige omgeving voor klanten en medewerkers. Samen spannen zij zich in om slechthorenden toegang te blijven geven tot informatie en communicatie. "In een tijd waarin mensen afstand nemen, moeten mensen met een gehoorprobleem via de telefoon en andere virtuele platforms met dierbaren kunnen blijven communiceren", luidt het persbericht. 

Landelijke richtlijnen gelden ook voor gevaccineerde klanten

De meest recente versie van het Protocol Veilige Hoorzorg is in april opnieuw geëvalueerd, waarbij is gekeken of er op basis van nieuwe richtlijnen of inzichten vanuit de praktijk aanpassingen noodzakelijk zijn van het protocol. De sector heeft geconcludeerd dat de huidige richtlijn goed functioneert en dat er geen aanleiding is tot aanpassingen. In het bericht staat verder te lezen dat de verenigingen vanuit de branche geluiden horen over reeds gevaccineerde klanten die zich niet willen committeren aan de richtlijnen van het protocol. Klanten gebruiken als argument zij al beschermd zijn en daarom geen mondneuskapje willen dragen. Daarover zeggen de verenigingen het volgende: "De sector roept alle audiciens op om uit te leggen dat de landelijke richtlijnen ook gelden voor gevaccineerden, tot het moment dat de overheid voor hen andere voorwaarden stelt. ‘Safety first’ blijft het devies."