×

'Hear the Future' dit jaar thema World Hearing Day

Vrijdag 02 maart 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
In Nederland zijn er momenteel 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan. Opvallend is dat men gemiddeld 7 tot 10 jaar wacht met professionele hulp zoeken, en dat terwijl onbehandelde ouderdomsslechthorendheid een groot (negatief) effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Recentelijk is zelfs uit onderzoek gebleken dat er een relatie is met het risico op het ontwikkelen van dementie. Tijdens World Hearing Day vraagt de Nationale Hoorstichting (onderdeel van VeiligheidNL) extra aandacht om tijdig actie te ondernemen bij (ouderdoms)slechthorendheid.

World Hearing Day 2018: Hear the Future
Gehoorverlies is wereldwijd al jaren een groeiend probleem. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 3 maart als internationale World Hearing Day uitgeroepen. Dit jaar is het thema ‘Hear the Future’, want de voorspelling is dat in 2050 circa 900 miljoen mensen wereldwijd last hebben van gehoorverlies, ten opzichte van 466 miljoen nu. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de groeiende algemene bevolking, maar ook door de vergijzing.

Grote gevolgen bij verwaarlozing
Ook in Nederland zien we een stijging in de toename van slechthorendheid. Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal omdat verwaarlozing ervan een grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming. Uit zeer recent onderzoek is zelfs gebleken dat onbehandelde ouderdomsslechthorendheid wordt geassocieerd met een groter risico op het ontwikkelen van dementie (Amieva et al., 2018; Loughrey et al., 2018).

Feiten ouderdomsslechthorendheid op een rij
De Nationale Hoorstichting (sinds 1 januari 2018 onderdeel van VeiligheidNL) vindt het essentieel om aandacht voor te vragen voor slechthorendheid bij ouderen. Daarom is, in samenwerking met de afdeling KNO, sectie Ear & Hearing van het VUmc, alle recente informatie over ouderdomsslechthorendheid op een rij gezet. Deze factsheet geeft meer inzicht in de Nederlandse cijfers, de mogelijke gevolgen en de behandelingsmogelijkheden.

Actie ondernemen
Actie ondernemen is niet moeilijk. Door bijvoorbeeld zelf online een hoortest te doen of langs te gaan bij de audicien. De Hoorstichting en VeiligheidNL gaan de komende maanden verder onderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over beweegredenen om wel of niet tijdig hulp te zoeken bij mogelijke gehoorproblemen.

Kijk voor meer informatie op www.hoorstichting.nl of www.veiligheid.nl