×

Audiciens mogen werk volgens huidige richtlijnen voortzetten

Donderdag 04 februari 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De gezamenlijke audicienbedrijven werken sinds de uitbraak van de Corona pandemie samen aan een veilige omgeving voor klanten en medewerkers. Samen spannen zij zich in om slechthorenden toegang te blijven geven tot informatie en communicatie. In een tijd waarin mensen afstand nemen, moeten mensen met een gehoorprobleem via de telefoon en andere virtuele platforms met dierbaren kunnen blijven communiceren.

De meest recente richtlijn is recentelijk geëvalueerd, waarbij is gekeken of er op basis van nieuwe richtlijnen of inzichten vanuit de praktijk aanpassingen noodzakelijk zijn aan het richtlijn. De sector heeft geconcludeerd dat de huidige richtlijn goed functioneert en dat er geen aanleiding is tot aanpassing van de richtlijn.

Hoewel alle audiciens in Nederland frequent worden gewezen op het juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de hygiëne-voorschriften, hebben de vertegenwoordigers afgesproken aandacht te houden hiervoor. De sector committeert zich aan het toezien op een goede naleving van de afspraken uit het protocol. 'Safety first’ blijft het devies.

REM-meting
Tot slot benadrukken de StAr bestuurders Wouter van der Hoeven (NVAB) en Dennis Havermans (CVZA – dKA) dat door audiciens de REM-meting verricht dient te worden. Eerder plaatste de StaR een bericht (maart 2020) dat van de kwaliteitsnorm zou kunnen worden afgeweken betreffende de REM meting met opgave van geldige reden. Hoewel sinds mei 2020 de REM meting weer onderdeel uitmaakt van het reguliere proces, is gemeend dit nogmaals onder de aandacht te brengen, zodat de kwaliteit van hoorzorg geborgd blijft.