×

Hoormij∙NVVS verzoekt om maatregelen ter preventie gehoorschade

Vrijdag 16 september 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

Vanuit patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS wendt directeur Wil Verschoor zich - per mail - tot staatssecretaris Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid met het verzoek om aanpak en preventie van gehoorschade. Hoormij∙NVVS heeft meegewerkt aan een aantal publicaties en uitzendingen en pleit al langer voor maatregelen om gehoorschade en tinnitus (oorsuizen) aan te pakken én te voorkomen. Daarbij richten zij zich zowel op jongeren als op ouderen.

Hoormij∙NVVS pleit voor aanpassing van het convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Bij de huidige grens van 103 decibel wordt er van uitgegaan dat bezoekers gehoorbescherming dragen, terwijl naar schatting slechts de helft deze daadwerkelijk draagt. Bijstelling naar beneden is dringend gewenst; voor nderzoek naar andere oorzaken van gehoorschade, zoals Earpods zonder volumebegrenzer; voor utbreiding van de gehoorscreening voor kinderen op de basisscholen en gehoor screening voor ouderen vanaf +/- 40 jaar. Tot slot wordt gepleit voor preventie van gehoorschade door middel van voorlichtingscampagnes voor jongeren én ouderen.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de frequentie van oorsuizen na een bezoek aan een muziekevenement hoog is. Zo blijkt uit een peiling onder 130.000 18-35 jarigen dat 93% na het uitgaan last heeft van een piep en 38% de volgende dag nog steeds last heeft van deze piep. Schattingen van jongeren met een permanente piep in het oor lopen op tot 18,3%. Bron: Onderzoeksrapport van Veiligheid.nl: Wat Werkt dossier – Preventie van gehoorschade.

Naar schatting 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus, oorsuizen. En rond de 1,3 miljoen mensen hebben een gehoorverlies van meer dan 35 decibel. Dit groeit tot 1,7 miljoen in 2030. De maatschappelijke kosten van niets doen zijn berekend op 5,8 miljard (SiRM-rapport 2019).

Het ministerie bevestigt dat de brief van Hoormij∙NVVS is binnengekomen. Het AD schrijft dat de staatssecretaris eerst het advies van de Gezondheidsraad afwacht voordat hij besluiten neemt. Dit wordt in het najaar verwacht. Daarna besluit hij, in overleg met betrokken partijen, welke maatregelen genomen zullen worden om het voorkomen van gehoorschade verder te verbeteren. Zo wordt gedacht aan het verlagen van het maximum toegestane geluidsniveau op festivals.

Het AD omschrijft tevens nogmaals de zorgen vanuit de hoorbranche. Zo verklaart Hans Anders-woordvoerder: "Jongeren die bij ons in de winkel komen denken het op te lossen door een hoortoestel met ruismarkeerder te kopen. En hoewel dat wel effect heeft, is het niet zaligmakend en lossen we het probleem er niet mee op.” En branchevereniging De Kwaliteitsaudiciens laat weten dat de vraag naar gehoorbescherming nu hoger is dan voor de coronacrisis: "Door corona kwam er een tijdelijke daling van de vraag, maar dit jaar zien we echt dat de vraag toeneemt als gevolg van een hoger bewustzijn van de consument.” Verschillende partijen bevestigen dit. Bij hoorspecialist Audinc is het momenteel zó druk dat op de website een disclaimer staat waarin gewaarschuwd wordt voor een langere levertijd. De vele media-aandacht heeft hier vast en zeker aan bijgedragen, wordt ook gesteld. Ook oordopleverancier Comfoor merkt dat er awareness wordt gecreëerd in de media: Dat zorgt ervoor dat particulieren potentiële klanten in beweging komen.”