×

Partner weinig betrokken bij oplossen gehoorklachten

Vrijdag 26 april 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Uit onderzoek van Oogvoororen blijkt dat mensen met gehoorklachten hun partner maar weinig betrekken in het proces van oplossen van de klachten. Zo zegt één op de drie mensen in actie te zijn gekomen doordat zij zelf het gevoel hadden dat hun gehoor achteruit was gegaan (32,4%). Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat hun omgeving hierbij een rol heeft gespeeld (27,4%). De meesten hebben de stap naar een audicien zelf gezet (43,4%). Slechts in 28,4% van de gevallen heeft iemand de stap gezet naar audicien op advies van de partner.
 
Ook het eerste bezoek aan de audicien doet men het liefst alleen. Dat geldt voor 64,5% van de ondervraagden. In een magere 30% van de gevallen neemt men naar het eerste bezoek de partner mee.

Een audicien in de buurt
De keuze voor de eerste audicien wordt vooral gemaakt op basis van geografie: 30,5% kiest voor een audicien in de buurt, gevolgd door het advies van de huisarts/KNO-arts/Audiologisch Centrum (20,3%) en door het advies van een familielid/kennis/collega (15,4%).
 
Bekijk onderstaande schema's voor een overzichtelijke weergave van de belangrijkste resultaten:
  Bent u de eerste keer alleen of samen naar de audicien gegaan?
64,5%       Alleen
29,5% Met mijn partner
1,0% Met mijn (klein)kinderen
0,6% Met een kennis/vriend
 
                Wat heeft u doen kiezen voor uw eerste audicien?
30,5% Dichtbij
20,3%   Het advies van de huisarts, KNO-arts of het Audiologisch Centrum
15,4% Het advies van een familielid, kennis of collega
11,8% De acties/reclames van het audiciensbedrijf
10,6% Overig
9,3% Het internet
2,1% De zorgverzekeraar

Klik hier voor meer informatie.