×

Zij aan zij met de hoorzorgprofessional: Comfoor

Vrijdag 15 mei 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Er voor elkaar zijn is essentieel in deze moeilijke tijd. Gelukkig zien wij als vaktijdschrift dat de saamhorigheid binnen de branche groot is, met name de band tussen de hoorzorgprofessional en de leverancier is nu belangrijker dan ooit. In deze online rubriek 'Zij aan zij met de hoorzorgprofessional' lichten we een aantal leveranciers uit die juist nu een stap extra nemen. Dit keer is Roy Boers, Business Unit Manager Audiology bij Comfoor, aan het woord. 

Wat vind je ervan dat audiciens tot de lijst van vitale beroepen behoren?
"Vanuit de gestelde zorgplicht, die men heeft als audicien, zie ik het beroep zeker als een vitaal beroep. Met name voor de mensen met een auditieve beperking komt de 1,5 meter regel nog wel eens in het gedrang. Mensen horen bepaalde signalen, opmerkingen of waarschuwingen niet óf te laat. Dit maakt dat er onbegrip kan ontstaan onder goed horende mensen en grote onzekerheid bij slechthorende mensen, met alle negatieve gevolgen van dien. De inzet van de inmiddels landelijk bekende doventolk, tijdens alle persconferenties, heeft zeker bijgedragen aan begrip tussen beide groepen mensen."
 
"De audicien kan, zeker in deze tijd van onzekerheid, voor deze mensen een sleutelrol spelen, maar deze kan in de praktijk nog weleens worden onderschat. Vanzelfsprekend begrijp ik dat angst regeert, maar ik heb gezien dat menig audicien zich met volle overgave heeft ingezet de afgelopen maanden om slechthorend Nederland, zo goed en kwaad als het kon, te helpen. Hier heb ik diep respect voor!"
 
Hoe zien jullie de rol van de leverancier in deze crisistijd?
"Vanuit onze rol hebben we zoveel mogelijk geprobeerd onze cliënten te helpen waar het kon. Hen bijstaan met adviezen en wát we als aanvraag binnen hebben gekregen per omgaande op een veilig, hygiënisch en verantwoorde manier produceren en retoursturen. Hierbij hebben we de richtlijnen van het RIVM als blauwdruk gehouden, alsmede onze ervaringen vanuit buitenlandse overheden. Nu is de tijd rijp om te starten met het ‘nieuwe nu’. Dit heeft er toe geleid dat we een scherp beleid binnen Comfoor hanteren, toegespitst op het ‘Corona Protocol Veilige Hoorzorg’ zoals deze is opgesteld door de branchevereniging audiologie, gesteund door de richtlijnen van het RIVM én de AEA (Europese koepel voor audiciens en audiologen)."
 
Wat waren jullie eerste stappen richting de audiciens toen bekend toen de maatregelen werden aangescherpt (1,5 meter, geen handen schudden, zo veel mogelijk thuisblijven etc.)?
"Bij de eerste signalen hebben we direct geschakeld binnen ons bedrijf. Dit had direct al tot gevolg dat eenieder die thuis kon werken, hiertoe werd verplicht. Vanzelfsprekend hoorde hierbij dat het ‘niet handen schudden’, de ‘anderhalve meter regel’ en alle overige richtlijnen die bekend waren werden ingezet. Onze mensen die geen mogelijkheid tot thuiswerken hadden, hebben we intern binnen ons bedrijf letterlijk de ruimte gegeven om door te kunnen werken om zo onze cliënten te kunnen blijven helpen."

Hoe onderhouden jullie contact met de audiciens?
"Deze bizarre tijd heeft ons geleerd dat afstand soms geen beperking is, doordat we veelal remote hebben gewerkt en ook op deze wijze hebben gecommuniceerd met onze cliënten. Het digitale werken bied, naast enkele nadelen, tevens legio voordelen die we de komende jaren wellicht verder zullen gaan inzetten en uitbreiden."
 
Wat is over het algemeen het sentiment onder de audiciens?
"Angst regeerde, met name omtrent het maken van afdrukken. We zien nu dat er gewerkt wordt met PBM materiaal en dat audiciens protocollen hebben waar ze zich aan houden. Dit alles zorgt voor duidelijkheid en rust."
 
Welke acties hebben jullie opgezet om de audicien zo goed mogelijk te ondersteunen?
"Vanaf heden hebben we een veiligheidsprotocol binnen Comfoor. Dit protocol hebben we naar al onze cliënten gemaild, samen met een begeleidende video, om helder te maken dat we klaar zijn voor de toekomst. We werken met diverse PBM maatregelen zoals: mondkapjes in verschillende klassen die passen bij de diverse werkzaamheden, Nitril handschoenen, waar nodig disposable jassen, verschillende desinfectiestappen binnen onze processen en natuurlijk strenge regels omtrent de anderhalve meter regel. Wij staan klaar om onze cliënten bij te staan met raad en daad en uiteraard met onze kwalitatief hoogstaande AKOUZ en PLUGGERZ producten. Onze productieafdeling staat klaar om volgens de nieuwe veiligheidsprotocollen te produceren, binnen onze scherpe uitlevertijd. Daarnaast zullen we op korte termijn onze StAr-trainingen weer volledig gaan hervatten."
 
Hoe schat jij het effect in van deze crisis op de hoorzorgmarkt (Nederland en/of België)?
"We hebben inmiddels gezien en ervaren dat men onzeker, angstig maar toch strijdbaar is in deze tijd. De meeste audiciens staan te popelen om weer aan de slag te gaan en te doen waar ze goed in zijn: het verlenen van kwalitatief hoogstaande hoorzorg. Het effect is groot op de markt maar hierin verwacht eenieder op korte termijn een inhaalslag. Zoals gezegd: wij zijn er klaar voor!"
 
Heb je verder nog tips, advies of een boodschap voor de audiciens?
"Mijn boodschap is: blijf alsjeblieft de veiligheidsprotocollen volgen, gebruik je verstand, vertrouw op je gevoel en laat ons je helpen waar we kunnen. Maar bovenal: blijf gezond en doe waar je goed in bent: het bieden van hoogwaardige hoorzorg. We zijn er voor jullie. Onze customerservice is bereikbaar via de chatfunctie op ons portaal, per telefoon op 0314-36 35 88 en per mail op customerservice@comfoor.com."

Meer weten over Comfoor? Kijk dan op www.comfoor.com
 
Uw verhaal hier? 
Wil u graag uw verhaal delen? Stuur dan een mail naar c.swagten@gpmedia.nl en laat horen wat uw rol als leverancier is tijdens de coronacrisis