×

Zij aan zij met de hoorzorgprofessional: Hoorexpert

Maandag 11 mei 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Er voor elkaar zijn is essentieel in deze moeilijke tijd. Gelukkig zien wij als vaktijdschrift dat de saamhorigheid binnen de branche groot is, met name de band tussen de hoorzorgprofessional en de leverancier is nu belangrijker dan ooit. In deze online rubriek 'Zij aan zij met de hoorzorgprofessional' lichten we een aantal leveranciers uit die juist nu een stap extra nemen. Dit keer is Per Gisolf, CEO van Hoorexpert, aan het woord. Hij laat zien hoe Hoorexpert een grote campagne heeft opgezet om de audiciens te ondersteunen. 

Wat vind je ervan dat audiciens tot de lijst van vitale beroepen behoren?
"Dat vind ik een goede zaak voor nu en in de toekomst. Dit doet recht aan de term 'Hoorzorg' en geeft daarmee de noodzaak aan van onze branche voor alle mensen met een hoorbeperking! Ook heeft het ons geholpen bij het verkrijgen van een officiële erkenning van het ministerie van VWS als belangrijke importeur en distributeur van beschermende middelen voor de vitale beroepsgroep audiologie."
 
Hoe zien jullie de rol van de leverancier in deze crisistijd?
"Hoorexpert is van mening dat we binnen onze branche alles in het werk moeten stellen om elkaar in deze crisis tijd te helpen waar we kunnen. Daarbij is het voor ons belangrijker om te ondersteunen waar wij kunnen dan het maken van winst."
 
Wat waren jullie eerste stappen richting de audiciens toen bekend werd dat de maatregelen werden aangescherpt (1,5 meter, geen handen schudden, zo veel mogelijk thuisblijven etc.)?
"Direct na de intelligente lockdown hebben we diverse acties opgezet, waarmee we de leveringen aan eindgebruikers veilig kunnen waarborgen en audiciens zoveel mogelijk kunnen steunen."
 
"Allereerst hebben we vrijwel direct de campagne “Blijf verbonden” opgezet, waarmee audiciens extra omzet en verdiensten kunnen realiseren. Juist nu is er extra vraag naar versterkte telefoons (Blijf in contact!) TV-systemen (Hoor het nieuws!) en wek- en waarschuwing (Veilig thuis!). Nu audiciens door de lockdown wellicht meer tijd hebben is het een uitgelezen kans de eindgebruikers te benaderen omtrent deze productgroepen. Het voordeel hierbij is dat er geen persoonlijk contact met de klant hoeft te zijn. Het indienen van aanvragen voor bijvoorbeeld TV- en wek- en waarschuwing systemen kan, zoals altijd, gewoon bij ons gedaan worden. Wij verzorgen de levering aan de eindgebruikers volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierbij hebben we een uitleg gemaakt welke ook naar de eindgebruikers wordt verzonden met een duidelijke beschrijving hoe onze monteurs een huisbezoek veilig kunnen uitvoeren. Om de audicien ook financieel te kunnen steunen hebben we besloten de provisieregeling op TV- en wek- en waarschuwing systemen tot en met augustus 2020 aanzienlijk te verhogen. Diverse audiciens maken hier al goed gebruik van."
 
"Toen duidelijk werd welke beschermende maatregelen de audicien nemen om zo spoedig mogelijk weer open te kunnen, hebben wij direct onze contacten in China aangesproken. We zijn op zoek gegaan naar een leverancier voor diverse beschermende middelen, zoals mondkapjes, handschoenen, brillen en gelaatsmaskers. Al snel constateerden we dat de vraag wereldwijd enorm groot is, en overheden uit diverse landen eerste prioriteit hebben bij productie en levering. Gevolg hiervan is dat fabricage en levering zeer moeizaam is en prijzen soms sterk de pan uit rijzen.
In de achterliggende jaren heeft Hoorexpert diverse persoonlijke contacten opgebouwd binnen het ministerie van VWS. Aangezien de hoorzorg gekenmerkt is als vitaal beroep, hebben wij als importeur en distributeur een officiële erkenning van het ministerie gekregen. Ook staan we direct in verbinding met de Nederlandse ambassade in Beijing, die bereid is onze inkooporders en transport zo goed mogelijk te steunen en we hard op weg zijn een goede/betrouwbare distributie lijn op te zetten speciaal voor de audiologie branche."

"Op dit moment geven we de aandacht aan een aantal producten die de communicatie kunnen verbeteren in de nieuwe anderhalvemeter-maatschappij. Hierbij denken we niet alleen aan slechthorenden, maar aan communicatie in het algemeen. Veel bedrijven, organisaties, zorgverleners, etc. werken nu met mondkapjes, van achter een scherm, of zelfs achter een glazen wand. Hoe verstaanbaar ben je dan? De uitgelichte communicatieproducten kunnen hierbij helpen, voor zowel goed-, als slechthorenden!"
 
Hoe onderhouden jullie contact met de audiciens?
"Vooral telefonisch en ook per e-mail hebben we veel contact met de audiciens en informeren hen over onze acties, tips en adviezen."
 
Wat is over het algemeen het sentiment onder de audiciens?
"Uiteraard merken we dat sommige audiciens zich echt wel zorgen maken. Echter ook zien we dat veel audiciens vertrouwen hebben in de toekomst. Diverse audiciens gaan ook echt tot actie over en zoeken naar creatieve mogelijkheden om klanten te kunnen helpen en omzet te waarborgen. We krijgen dan ook veel positieve reacties op onze acties en adviezen."
 
Welke acties hebben jullie opgezet om de audicien zo goed mogelijk te ondersteunen?
"Naast de drie belangrijkste acties die ik al benoemd heb, werken we ook veel aan individuele vragen van audiciens en helpen hen hun creatieve ideeën uit te voeren. Spraakafzien en gelaatsuitdrukkingen zijn van belang voor de communicatie met doven en slechthorenden. Nu er steeds meer sprake is van particulier gebruik van mondkapjes, komt er  ook steeds meer vraag naar transparante mondkapjes. In samenwerking met Hoormij/NVVS zijn we een onderzoek gestart hoe we aan deze vraag gehoor kunnen geven."
 
Hoe schat jij het effect in van deze crisis op de hoorzorgmarkt?
"Uiteraard verwacht ik op korte termijn wel de nodige problemen, echter ga ik er vanuit dat we met alle creativiteit en solidariteit die er binnen de branche is, er met elkaar zo goed mogelijk doorkomen. Mensen met een hoorprobleem zullen er altijd zijn!"
 
Heb je verder nog tips, advies of een boodschap voor de audiciens?
"Wees creatief en ondernemend! Kijk eens in uw klanten bestand welke andere hoorhulpmiddelen van belang kunnen zijn voor uw klanten. Juist in deze tijd ontstaan er hele nieuwe behoeftes en nieuwe mogelijkheden. De creativiteit en ontwikkelingen van nu helpen u straks bij een veranderende markt binnen de hoorbranche. Het team van Hoorexpert staat voor u klaar om samen deze uitdaging aan te gaan!"

Meer weten over Hoorexpert? Kijk dan op www.hoorexpert.nl 
 
Uw verhaal hier? 
Wil u graag uw verhaal delen? Stuur dan een mail naar c.swagten@gpmedia.nl en laat horen wat uw rol als leverancier is tijdens de coronacrisis