×

AuDidakt presenteert nieuwe e-learning Hoorprotocol 2.0

Donderdag 08 april 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Per 1 juli 2021 wordt het voor audiciens die vergoeding bij een zorgverzekeraar aanvragen verplicht om aantoonbaar gebruik te maken van het Hoorprotocol 2.0 en de bijbehorende BRIDGE-SPHHM software. Het Hoorprotocol en de software worden beheerd door de Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen (SPHHM). Om audiciens vertrouwd te maken met het gebruik van het Hoorprotocol en de software is in opdracht van SPHHM een speciale e-learning ontwikkeld, die wordt aangeboden via het Leermanagementsysteem van AuDidakt. Dat meldt de Stichting bij- en nascholing voor audiciens op haar website. 


De e-learning 'Toepassing en achtergrond Hoorprotocol 2.0' wordt gratis aangeboden aan alle StAr-geregistreerde audiciens. Inmiddels hebben alle geregistreerde audiciens een uitnodiging voor deze e-learning ontvangen. De e-learning Hoorprotocol 2.0 is afwisselend opgebouwd uit theorie, inleidende video’s en praktische voorbeelden. Er worden tussentijds controlevragen gesteld en na afronding vindt een eindtoets plaats. AuDidakt meld dat de e-learning uit drie inhoudelijke modules bestaat:

  • Module 1: Hoorprotocol en stappen 1 t/m 3. Uitleg van het Hoorprotocol en van de eerste drie stappen: 1) Probleem signaleren, 2) Zorgvraag formuleren en 3) Zorgplan maken.
  • Module 2: Stappen 4 t/m 8. Uitleg van de stappen 4) Selecteren, 5) Instellen en instrueren, 6) Proefgebruik, 7) Evalueren en 8) Leveren en nazorg.
  • Module 3: BRIDGE-SPHHM software. Uitleg over de bijbehorende software. Bij de grotere audiciensbedrijven zal deze software deel uitmaken van de bedrijfsapplicatie waarmee al wordt gewerkt. De module is voor iedereen leerzaam, maar wanneer u met een eigen bedrijfsapplicatie werkt, mag u deze module overslaan.

StAr-punten
Aan deze e-learning zijn door de accreditatiecommissie van StAr 18 scholingspunten toegekend. Deze punten worden na het volledig volgen van de totale e-learning en het met goed gevolg afronden van de eindtoets binnen enkele weken bijgeschreven in het persoonlijke scholingsdossier.

Kijk voor meer informatie op www.audidakt.nl.

(Via AuDidakt)