×

Paul van Weezepoel legt werkzaamheden NVAB neer

Vrijdag 09 april 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Paul van Weezepoel geeft in een statement aan dat hij zijn functie als vertegenwoordiger van Platform Ongebonden Bedrijven in de Ledenraad van de NVAB neerlegt. Ook treedt hij terug als secretaris van de vereniging en als vertegenwoordiger van de NVAB in de AEA (de Europese Koepelorganisatie van hoorprofessionals). Hij geeft in zijn toelichting aan dat hij zijn besluit genomen heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de rechtszaak rond de reclamecampagne van één van de leden van de NVAB, Specsavers. “Het is een persoonlijke afweging die ik betreur.”

 
Van Weezepoel betrad negen jaar geleden de Ledenraad van de NVAB en vervulde vanaf 2015 de functie van secretaris voor de branchevereniging, waar ook Specsavers, Hans Anders (en voorheen ook HoorProfs) deel van uitmaken. Als onderdeel van de branchevereniging die al ruim zestig jaar bestaat heeft hij zich de laatste jaren ingezet om meer verbinding binnen de branche te zoeken. “De laatste maanden zijn veelbelovende stappen gezet richting een nauwe samenwerking tussen brancheorganisaties DKA en NVAB”, aldus Van Weezepoel. “Ik steun dat van harte en heb daar ook een bijdrage aan geleverd. Deze beoogde samenwerking is een lang gekoesterde wens, omdat het ook de positie van zelfstandige audiciensbedrijven kan verbeteren. De branche kan alleen gezamenlijk de regie naar zich toetrekken op de kwaliteit en inhoud van het vak. Het motto bij deze toenadering was: ‘erken elkaars verschillen in bedrijfsmodellen, elk model heeft recht van bestaan’. Een goede, toegankelijke hoorzorg voor de patiënt in een verantwoorde vergoedingssystematiek staat voorop.”
 
Pijnlijke situatie
Vorige maand startte Specsavers een reclamecampagne genaamd ‘De Waarheid’, waarbij het ketenbedrijf naar eigen zeggen pleit voor meer transparantie in de hoortoestellenwereld. De commercial heeft veel stof doen opwaaien in de hoorbranche door de statements die Specsavers in de campagne maakte. De Kwaliteitsaudiciens spande vervolgens een kort geding aan tegen Specsavers, waarbij het Collectief van Zelfstandigen Audiciens (CvZA) zich later aansloot. “Een pijnlijke situatie”, stelt Van Weezepoel. “Ik stel vast dat de marketingcampagne van Specsavers schade toebrengt aan het ontwikkelen van gezamenlijk beleid voor alle audiciens en dat het vertrouwen is geschonden. Ik heb er ook moeite mee dat de NVAB als zodanig wordt genoemd door Specsavers in het kort geding aangespannen door DKA en CvZA. Op deze manier betrekt Specsavers de NVAB in deze rechtszaak, dat vind ik ongewenst.”
 
“Ik heb vele jaren goed en constructief samengewerkt met Specsavers”, vervolgt Van Weezepoel. “Formeel staan in een brancheorganisatie de individuele reclamecampagnes van de leden uiteraard niet op de agenda, maar voor de campagne ‘De Waarheid’ van Specsavers ligt dat anders. Deze nationale campagne brengt in feite alle audiciens (buiten Specsavers zelf uiteraard) in diskrediet, inclusief de zelfstandige audiciens die ik in de NVAB vertegenwoordig. Het is een onjuiste, onterechte en nodeloos denigrerende schoffering van professionele audiciens die een andere visie hebben op kwalitatieve hoorzorg dan Specsavers. Het is voor mij niet langer mogelijk constructief samen te werken met een partij die uitsluitend uit eigen commercieel gewin de belangen van audiciens bewust en beleidsmatig schaadt. De audiciensbranche heeft zich de laatste jaren met enorme inzet en het leveren van consistente hoogwaardige hoorzorg losgemaakt van de minder goede beeldvorming van jaren geleden. Het doet pijn dat uit eigen kring dat beeld nu volkomen onterecht en op oneigenlijke gronden wordt aangevallen.”
 
Vertrouwen herstellen
Ondanks alles hoopt Van Weezepoel dat het onderling vertrouwen binnen de branche zal herstellen en dat er in de toekomst een samenwerking tussen de verschillende partijen in de branche mogelijk wordt om één sterke stem te kunnen vormen vanuit de hoorbranche. Afsluitend geeft hij aan dankbaar te zijn voor de rol die hij binnen de NVAB heeft kunnen vervullen. “Ik heb met heel veel plezier en genoegen de laatste negen jaar de belangen van zelfstandige audiciensbedrijven in de NVAB behartigd en vond het een groot voorrecht om dat te mogen doen”, sluit Van Weezepoel af.