×

Experimenteel gehoorimplantaat registreert hersengolven

Woensdag 31 maart 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
'Onderzoekers van de KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om rechtstreeks via een gehoorimplantaat hersengolven te meten', dat meldt de universiteit op haar website. Deze hersengolven geven objectief weer hoe goed of slecht iemand hoort. De onderzoeksresultaten zijn volgens KU Leuven van belang voor de verdere ontwikkeling van slimme hooroplossingen. Cochlear, producent in gehoorimplantaten, werkte mee aan het onderzoek. 

Na de implantatie van een cochleair implantaat stelt de audioloog de geluidsprocessor in op basis van de feedback van de drager, maar dat is niet in alle gevallen goed mogelijk. Voorbeelden zijn kinderen die doof geboren zijn of ouderen met dementie; zij kunnen moeilijker inschatten en communiceren hoe goed zij de geluiden horen, met als gevolg dat het implantaat niet optimaal wordt afgesteld. KU Leuven deed onderzoek naar een oplossing op basis van hersengolven die informatie bevatten over hoe de persoon het geluidssignaal verwerkt. Zo’n objectieve meting kan via een elektro-encefalogram (EEG) waarbij elektrodes op het hoofd worden geplaatst. Het zou echter efficiënter zijn mocht het implantaat zelf de hersengolven kunnen registreren om de gehoorkwaliteit te meten.

Experimenteel implantaat
Onderzoek van de KU Leuven, in samenwerking met producent Cochlear, heeft voor het eerst bij enkele proefpersonen aangetoond dat het mogelijk is om een gehoorimplantaat te ontwikkelen die deze hersengolven kan meten. “We gebruikten hiervoor een experimenteel implantaat dat exact hetzelfde werkt als een normaal implantaat, maar met een gemakkelijkere toegang tot de electronica”, zegt postdoctoraal onderzoeker Ben Somers van de onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie. “In een cochleair implantaat zitten elektrodes die de gehoorzenuw stimuleren. Zo worden geluidssignalen doorgestuurd naar de hersenen. In ons onderzoek zijn we erin geslaagd om via deze geïmplanteerde elektrodes nu ook de hersengolven te registreren die ontstaan als reactie op het geluid. Dat is een primeur. Een bijkomend voordeel is dat we door een slimme keuze van meetelektrodes grotere hersenresponsen kunnen meten dan de klassieke EEG-meting met elektrodes op het hoofd.”

Interessante ontwikkeling voor innovatie
Een implantaat dat zelf hersengolven kan registreren en de gehoorkwaliteit kan meten, biedt verschillende voordelen, vult mede-auteur professor Tom Francart aan. “Ten eerste is het een objectieve meting die losstaat van de input van de gebruiker. Daarnaast zou je het gehoor kunnen meten in de dagelijkse realiteit en beter kunnen opvolgen. Op termijn zou de gebruiker zich dus niet meer in het ziekenhuis moeten laten testen. Een audioloog zou op afstand de gegevens kunnen raadplegen en het implantaat bijsturen waar nodig.”

“In een verdere toekomst moet het zelfs mogelijk zijn dat het gehoorimplantaat zich autonoom kan bijsturen op basis van de geregistreerde hersengolven. Zover zijn we nog lang niet, maar dit onderzoek is wel een noodzakelijke eerste stap. Op basis van onze bevindingen kunnen fabrikanten nu verder werk maken van slimme hoorapparaten die de levenskwaliteit van de gebruikers verbeteren. Naast audiologische toepassingen biedt de meting van hersengolven ook tal van andere mogelijkheden. Denk aan de monitoring van slaap, aandacht of epilepsie, maar bijvoorbeeld ook zogenaamde brain computer interfaces, waarbij andere apparaten kunnen worden aangestuurd met hersengolven.”

Klik hier om het gehele onderzoek te lezen. 

Bron: KU Leuven